Pro Garden - ateliér zahradní tvorby
 
Galerie Dvůr u statku

Japonská zahrada

Byla navržena a zakládána v letech 2006-2007. Součástí návrhu byly úpravy terénu, umístění kamenných prvků, výsadeb, dřevěných staveb a jezírka. Na malém prostoru pozemku bylo velké a běžnými prostředky těžko řešitelné převýšení. Sklon byl přivrácený k domu a pro založení zahrady japonského typu ideální.

Je dobře vidět, že na členitém pozemku lze vytvořit mnohem zajímavější řešení prostoru, než na rovině. Výsledná kompozice skýtá mnoho různých pohledů, funkčních prostor a velkou proměnlivost během roku a je krásnou kulisou pro pozorování z interiéru domu. Již po krátké době po založení klade zahrada jen malé nároky na údržbu.