Pro Garden - ateliér zahradní tvorby
 

Zkušenost zahradního architekta a stavebního inženýra

Nabízím účelné řešení zahrady, omezení zbytečných výdajů při zakládání zahrady, zjednodušení údržby zahrady a jejího provozu.
 

Návrh zahrady

Studie zahrady vychází z několika pracovních variant, řešení je po konzultaci sloučením Vašich představ a vybrané estetické koncepce. Vaše zahrada bude tím, co si přejete.
Nabízím Vám tímto svoje zkušenosti z více jak stovky vypracovaných a úspěšně realizovaných návrhů zahrad.

Úprava terénu a zahradní stavby

Modelace terénu je základem zahrady. Jeho vhodné ztvárnění přináší vytvoření zajímavých prostor a ploch, kterých nelze dosáhnout jinými prostředky. Na terénní úpravy navazují zahradní stavby – opěrné zídky, cesty, schodiště, zahradní jezírka, odpočinkové a sportovní plochy nebo zahradní domky.
Dále pak stavby k propojení venkovního a vnitřního obytného prostoru – terasy, pergoly, zahradní altány a zimní zahrady. Samozřejmostí je odclonění od vnějšího veřejného prostoru – například živé ploty.

Zahradní úprava

Návrh výsadby dle zvoleného typu zahrady, místních podmínek a začlenění do okolního prostředí je základem pro realizaci. Osázení přináší do zahrady hloubku a výšku. Věnuji pozornost volbě vhodných rostlin, které nebudou v budoucnosti klást vyšší nároky na prostor než je žádoucí.

Inženýrská poradenská činnost

Poskytuji konzultace při projektování domu s ohledem na budoucí návrh zahrady, autorský dozor při realizaci, odbornou pomoc při svépomocné výsadbě okrasných dřevin, posouzení probírek a dosadeb a kontakty na dodavatelské firmy.

Pojďte se podívat, co Vám nabízím.